2021-05-12

IKEA, Helsingborgshem och Helsingborgs stad i unikt H22-samarbete: Skapar sysselsättning, företagande och mötesplatser på Drottninghög 

Drottninghög, en stadsdel i de nordöstra delarna av Helsingborg, är i stor förändring. Det omfattas av det stadsövergripande utvecklingsprojektet DrottningH och är tillsammans med Oceanhamnen, City och Gröningen en av huvudplatserna under H22 City Expo sommaren 2022.   

H22-satsningen har möjliggjort samarbetet med IKEA  
På Drottninghög vill IKEA, tillsammans med invånare och en rad andra aktörer, ta tillvara på och utveckla samhällsengagemanget, kompetensen och gemenskapen som finns lokalt i området.

Målet är att etablera tre nya initiativ som ska samverka: en köksträdgård, ett kök och en marknad. I köksträdgården ska ekologiska grönsaker och örter produceras. Råvarorna från odlingen passerar sedan genom köket innan de säljs på marknaden, antingen direkt som de är eller i färdiglagade maträtter.

Ambitionen med denna lokala produktionskedja är att generera nya jobb, uppmuntra entreprenörskap och bidra till att skapa ett besöksmål. tillsammans med staden upplåter vi marken och IKEA bygger de olika delarna.

– Via konceptets tre delar ges invånare möjlighet att engagera sig i något de brinner för och som kan vidareutvecklas i större skala. I fokus står kunskapsöverföring, matlagning, odling, försäljning, möten, engagemang och sysselsättning av olika former, berättar Anna-Carin Alderin, ansvarig projektledare på IKEA Sverige. 

Dialog med drottninghögsbor – röd tråd i utvecklingen  
Nyligen avslutades det andra större dialogprojektet Drottninghög Tillsammans där Helsingborgshem intervjuat 250 drottninghögsbor. Syftet var att lära mer om vad boende tycker är viktigt i den fortsatta utvecklingen och frågorna handlar om var på området man trivs bäst, vilka platser som kan utvecklas och hur det är att bo i ett område där det byggs och renoveras.   
- Vi ser att många efterfrågar fler mötesplatser utomhus, något som samarbetet med IKEA kommer att bidra med. Därför är det fantastiskt roligt att välkomna IKEA till Drottninghög och vi ser fram emot att tillsammans med både invånare, IKEA och andra aktörer skapa innehåll som bidrar till att Drottninghög blir en destination för hela regionen, säger Mikaela Åberg, projektledare stadsdelsutveckling på Helsingborgshem.  

Läs mer om satsningen som kommer att kallas för DM här.