2021-07-06

250 röster om utvecklingen på Drottninghög – välkommen att ta del av resultatet

Syftet med dialogprojektet är att lära mer om vad boende tycker är viktigt i den fortsatta utvecklingen. Frågorna handlade om var på området man trivs bäst och hur det är att bo i ett område där det byggs och renoveras.

Dialogarbetet gav också mycket bra input när det gäller trygghet och trivsel och vilka platser som behöver utvecklas. Det handlar bland annat om belysning och fler sittplatser.

Överlag har drottninghögsborna en mycket en positiv bild av sin stadsdel. De kvaliteter som lyfts fram är i första hand kopplade till de gemensamma gröna rummen, Drottninghögsparken/Hålan, lekplatserna, Körsbärslunden och badet.

Välkommen att ta del av resultatet
Läs mer om stadsdelsutvecklingen