Uthyrningsmetod

Boendeförtur

Lägenheterna i Stadskvarteret, ej Co-Living, hyrs ut med så kallad boendeförtur till våra befintliga hyresgäster.

För hyresgäster - Så här söker du lägenhet med boendeförtur 

  1. Lägenheter att söka hittar du i bostadsväljaren här på webben. Tryck på Intresseanmälan-knappen när intresseanmälan är öppen för den lägenhet du är intresserad av.  

  2. Gör en intresseanmälan. 

  3. Vi rangordnar intresseanmälningarna efter de sökandes boendetid i nuvarande lägenhet. 

  4. Har du längst boendetid erbjuder vi dig lägenheten förutsatt att du uppfyller våra grundkrav

  5. Trots att du söker med din boendetid raderas dina eventuella köpoäng om du får en lägenhet i Stadskvarteret. Man förlorar alltid sina köpoäng när man tecknar ett förstahandskontrakt hos oss. 

  6. Varsågod! Vi bjuder på en hyresfri månad i din nya lägenhet! Det kan vara stressigt att flytta från en hyresrätt till en annan. På bara en eller två dagar ska man lämna den gamla lägenheten och flytta in i den nya. Med en hyresfri månad hoppas vi att vi underlättar din flytt.

Varför får befintliga hyresgäster boendeförtur? 

I nyproduktionsprojekten ger vi boendeförtur till våra befintliga hyresgäster för att öka rörligheten inom det egna lägenhetsbeståndet.  

Vi har provat olika former av nyproduktionsförtur sedan hösten 2016. I våra nyproduktionsprojekt på Husensjö, Drottninghög, Högasten och i Rydebäck erbjöd vi boendeförtur, vilket ledde till att lägenheter i vårt befintliga bestånd, spridda över hela staden, blev lediga tack vare att hyresgäster kunde flytta till en nyproducerad lägenhet i dessa områden. 

Med boendeförtur underlättar vi också för hyresgäster som har funderat på att flytta till en nybyggd, tillgänglig lägenhet att faktiskt ta steget. 

Boendeförtur förutsätter alltså att din nuvarande lägenhet blir ledig för andra att söka. Ska du och din sambo till exempel separera kan inte en av er få boendeförtur till en lägenhet i Stadskvarteret om den andre vill bo kvar i er nuvarande lägenhet.